»Llistat»

Notícies Locals

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

1a rosesL’Ajuntament edita un monogràfic

18/05/2012


amb les retribucions que cobren els regidors del consistori

 


Divendres 18 de maig, l'alcalde de Roses ha presentat la publicació municipal on es donen a conèixer les retribucions rebudes per l’exercici dels seus càrrecs per part dels regidors i regidores que formen o han format part del consistori durant el període 2007-2011. El monogràfic, del qual s’han editat 10.000 exemplars, comença avui mateix a distribuir-se per domicilis, comerços i equipaments de la ciutat. El govern municipal es compromet a partir d’ara a fer públiques aquestes retribucions amb la finalització de cada exercici.


Al llarg de la publicació es mostren els imports que cobren els regidors i regidores de Roses, en funció del règim a què cadascun d’ells està acollit, ja sigui dedicació exclusiva o en concepte d’assistències als òrgans col·legiats de la corporació. A continuació es presenten en taules els imports nets abonats a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament durant el període 2007-2011 (tant pel que fa als imports percebuts per l’Ajuntament com per les societats municipals), així com les retribucions ingressades per càrrecs de confiança i pels diferents grups polítics municipals durant els mateixos períodes.

En el monogràfic es fa esment que l’equip de govern adopta el compromís de fer pública anualment la liquidació de cada regidor/a en concepte de nòmines i assistències efectives certificades per la Secretaria i la Intervenció General.

Documents relacionats
Publicació Retribucions


  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -

Comentaris d'aquest article/text:

No hi ha cap comentari.
Vols ser el primer en afegir un comentari?
  |   ImprimibleImprimir   |  EnvíarEnviar   |