»Llistat»

Notícies Locals

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

1a roses

Pàramo deixa els consells d’administració

18/04/2012


A l’espera del dictamen finals que aclareixi els diferents criterisEl diputat per Girona i alcalde de Roses deixa de pertànyer als consells d’administració de les societats municipals que gestionen el ports esportiu, la piscina i el serveis urbans, jardineria, enllumenat i via pública per incompatibilitat, mantenint, però, la Presidència de les mateixes.

Per divendres, Pàramo ha convocat les tres Juntes Generals a les que ha convidat assistir, com a públic, els membres dels respectius consells d’administració a fi i efecte de que estiguin informats quan es fa efectiva aquesta renúncia.

Aquesta és una mesura preventiva que l’alcalde i diputat a Corts pren a l’espera del dictamen finals que aclareixi els diferents criteris que hi ha sobre aquest tema. El Grup Parlamentari Català (CiU) ha fet la consulta en base a la diferent interpretació que de la mateixa llei en fa el Senat on es considera compatible el fet de ser alcalde i membre dels consell d’administració de les societats municipals diferenciant aquest tipus de societats, creades sota les determinacions de la LBRL que disposa que la figura d’alcalde o alcaldessa presideixi els seus consells d’administració de les estatals on els estatuts van en sentits molt diferents i dispersos.

La renúncia es farà, a efectes econòmics, en data 13 de desembre de 2011.

  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -

Comentaris d'aquest article/text:

+ Text -

Comentari: 190 18/04/2012 18:03
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon Verdaguer J. 

El meu comentari, no és un comentari, són les seves paraules (fa 15 dies).

"més a més que se sàpiga que jo he renunciat en el meu sou en el congrés dels diputats"


Comentari: 191 18/04/2012 19:19
Enviat per: Ampuria

Entiendo que deja de pertenecer a las sociedades municipales de forma preventiva, por incompatibilidad, no por decisión personal, hasta nueva resolución. Por tanto esta decisión es revocable. No obstante, continúo leyendo que esta renuncia no tiene efectos económicos desde diciembre del 2011, no lo entiendo. Quiere con ello decir, que continuará percibiendo una remuneración hasta la fecha señalada por presidir las sociedades? Cual será esta remuneración, se sabe, es necesaría? Estas sociedades no disponen de personal técnico (gerentes, directores de áreas, administrativos...), porque entonces una remuneración por tener un cargo puramente institucional, aún lo entiendo menos?


Comentari: 192 18/04/2012 21:39
Enviat per: Ampuria


Perdón, pero me ha confundido al leer la noticia que marca la fecha de 13 de diciembre de 2011, cuando entiendo debería decir hasta el 13 de diciembre de 2012. Por tanto, hecha la aclaración, entiendo que continuará percibiendo la remuneración hasta final del presente año. Si no es así, me puede corregir el administrador.


Comentari: 193 18/04/2012 22:36
Enviat per: SYSTEM

SYSTEM
El comunicat diu el que diu, tot i que difús, poc aclaridor, poc entenedor, sesgat.

Diu que no ha deixat mai de cobrar de diputat, diu que el que els càrrecs a les empreses són incompatibles amb el càrrec de diputat , i que la mesura es "preventiva” "a l’espera del dictamen”.

La darrera frase molt poc explicativa.
La data que dona és mes o menys a l’inici de ser diputat per tan pressuposo que: o be ha de tornar el que ha cobrat o bé queda suspès el fet de cobrar fins que donin una interpretació definitiva o les dues coses.
  |   ImprimibleImprimir   |  EnvíarEnviar   |