»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

Ramon Verdaguer J

Pregunta oberta.

20/06/2012


Impostos nous o bona gestió d’ajudes?Recentment he rebut com molts veïns la circular (proposta de liquidació) per la qual em fan coneixedor de la decisió de la junta local per cobrar un nou impost.

Evidentment no hi estic d’acord, si comencem així qui em diu que no succeeixi com amb el rebut de l’aigua, o que aquest impost sigui la porta a la creació d’impostos sectorials que ens ofeguin més i més d’impostos? O que serveixi de precedent per incloure al mateix rebut d’altres serveis?

Tan mateix per ser positiu plantejo una obvietat, deixant de costat que el servei en si mateix com la resta de serveis per el seu nivell d’afectació te caire general:

S’han esgotat les vies de finançament ordinàries? Tan malament anem?

S’han esgotat les vies de finançament extraordinàries? Per exemple subvencions ajudes o quelcom de caire més supramunicipals?

Cal crear un nou impost?

I tot seguit de fer-me i fer publiques aquestes preguntes, una que em sorgeix  un cop llegit el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (de ben segur interessant). De segur que no tindre resposta... però facin el favor de no demostrar el que demostren al voler col·locar-nos un nou impost. O millor dit: esgotin els canals disponibles! (sisplau).

Quedo atent a la seva resposta si es que hi ha quelcom a dir.

Bona nit i bona sort
Ramon Verdaguer Jaques

Annex:
 
ORDRE AAM/155/2012.
AJUTS DESTINATS AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN LES URBANITZACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, I EN NUCLIS URBANS VULNERABLES

OBJECTE: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment d'actuacions de tractament de la vegetació destinades als ens locals que tinguin, en el seu àmbit territorial, urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, o als nuclis urbans vulnerables als incendis forestals, amb contacte directe amb terrenys forestals.

BENEFICIARIS: Poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial o bé urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, o bé nuclis urbans vulnerables als incendis forestals, amb contacte directe amb terrenys forestals.

TERMINI
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC (5 de juliol de 2012).

ENLLAÇ PUBLICACIÓ:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=610448&type=01&language=ca_ES


  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
+ Text -

Comentari: 4985 22/06/2012 13:43
Enviat per: Perroflauta

 La Politica de la por
Si us plau senyors polítics no es preocupin més per mi. Veig clarament que últimament en la p>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4995 28/06/2012 10:58
Enviat per: billy77

M´han comentat, que fa pocs dies, hi va haver una mena d´acte/celebració al teatre i que només s´hi podia entrar amb invitació.....això és>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4996 28/06/2012 11:07
Enviat per: billy77

Per cert, conec persones, que com el sr. Verdaguer, també s´han vist amargament sorpreses, per aquest nou impost. Avui dia, no podem esperar gair>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4997 28/06/2012 11:20
Enviat per: billy77


Per cert, Sr.Verdaguer, no m´agrada gens, la limitació que ha posat de 500 caràcters, per cada comentari. No dona per molt. Hauria d´ampliar una>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4998 28/06/2012 22:27
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon Verdaguer J.
bones billy77/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4999 29/06/2012 00:11
Enviat per: billy77


Sobre l´acte del teatre en qüestió, seguiré investigant a veure de que es tractava. La gent parla molt i després, tot queda en res>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Imprimible  |  Envíar  |