»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

Ramon Verdaguer JPregunta oberta.

20/06/2012

Impostos nous o bona gestió d’ajudes?

 


Recentment he rebut com molts veïns la circular (proposta de liquidació) per la qual em fan coneixedor de la decisió de la junta local per cobrar un nou impost.

Evidentment no hi estic d’acord, si comencem així qui em diu que no succeeixi com amb el rebut de l’aigua, o que aquest impost sigui la porta a la creació d’impostos sectorials que ens ofeguin més i més d’impostos? O que serveixi de precedent per incloure al mateix rebut d’altres serveis?

Tan mateix per ser positiu plantejo una obvietat, deixant de costat que el servei en si mateix com la resta de serveis per el seu nivell d’afectació te caire general:

S’han esgotat les vies de finançament ordinàries? Tan malament anem?

S’han esgotat les vies de finançament extraordinàries? Per exemple subvencions ajudes o quelcom de caire més supramunicipals?

Cal crear un nou impost?

I tot seguit de fer-me i fer publiques aquestes preguntes, una que em sorgeix  un cop llegit el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (de ben segur interessant). De segur que no tindre resposta... però facin el favor de no demostrar el que demostren al voler col·locar-nos un nou impost. O millor dit: esgotin els canals disponibles! (sisplau).

Quedo atent a la seva resposta si es que hi ha quelcom a dir.

Bona nit i bona sort
Ramon Verdaguer Jaques

Annex:
 
ORDRE AAM/155/2012.
AJUTS DESTINATS AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ EN LES URBANITZACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, I EN NUCLIS URBANS VULNERABLES

OBJECTE: L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és el foment d'actuacions de tractament de la vegetació destinades als ens locals que tinguin, en el seu àmbit territorial, urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, o als nuclis urbans vulnerables als incendis forestals, amb contacte directe amb terrenys forestals.

BENEFICIARIS: Poden ser
beneficiàries d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial o bé urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, o bé nuclis urbans vulnerables als incendis forestals, amb contacte directe amb terrenys forestals.

TERMINI
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el DOGC (5 de juliol de 2012).

ENLLAÇ PUBLICACIÓ:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=610448&type=01&language=ca_ES


  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
Imprimible  |  Envíar  |