»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

gent del pobleValoració ple de maig 2012

08/05/2012

Gent del Poble

 

*El punt nº3 es un expedient relatiu al pagament de diverses obligacions , entenem que es un acte obligat. Encara queda un deute  de uns 10.679 € per pagar per part de l’antiga Fundació Roses Historia i Natura. Creiem que es si mes no estrany que fins a dia d’avui no s’hagi liquidat aquest deute, però entenem que s’havia de fer. I varem votar a favor

* El punt 4 es el pas previ per la redacció d’un pla local de seguretat viaria entre el servei de transit i l’Ajuntament  de Roses. El Pla de Seguretat té un cost de 0 €. Hi varem votar a favor.

*El punt nº5 es un decret d’alcaldía en el que es resol que l’Ajuntament de Roses comparegui en nom propi en el corresponent procediment penal i exerceixi l’acusiació particular en nom dels agents de la Policia Local de Roses amb TIP n´m. 1054 i 1058, nosaltres varem votar en contra

Volíem saber si aquesta compareixença s’ha aprovat abans o desprès de la sentencia i si es per defensar el agents o es per presentar un recurs a la sentencia que ja hi ha hagut..Ens van dir que era per les dues coses

No entenem el perquè si ja hi ha hagut un fallo a la sentencia nº 33/2012, la qual diu que l’agent amb el TIP Nº 1054, es responsable de una falta de vexacions del art. 620.02 del C.P. s’hagi de fer un recurs d’apela.lació i a mes a mes  s’hagi de contractar  els serveis d’un advocat (Sr. Monguilod) el qual precisament el mes econòmic  no es.

Estem d’acord que una empresa ha de defensar els seus treballadors, en aquest cas a un policia local, però  com a representants del poble també hem de defensar els ciutadans de Roses. L’objectiu  segons el regidor Sr. Tarrero, es intentar mantenir net l’expedient del  policia local, i nosaltres creiem que això comporta uns gastos molt elevats i que  no es el poble de Roses qui s’ha de fer càrrec.

* Punt nº7 Sobre el tema de l’ Aprovació del Reglament Regulador de la Participació Ciutadana, entenem que es un pas previ i obligat  per a la creació d’unes comissions de treball dividides en àrees i que s’està treballant tan l’equip de govern com la regidora Paqui Guijarro  del PSC de Roses i la regidora Iana de Gent del Poble-AM.

* Punt nº8 L’Ordenança Reguladora de l’ocupació de domini públic municipal que s’aprovà, nosaltres varem votar a favor. Entenem que es una acció de govern i s’ha de tirar endavant.      

* Punt nº9 Zona Blava a l’Avinguda de Rhoda.

Creiem que es un projecte que no té en compte altres propostes com la de l’Estació Nàutica i que no serveix per valorar si es o no factible, dons aquesta prova pilot que presenta l’equip de govern,  està mutilada ja que no es pot valorar l’eficàcia d’una zona blava posant-la nomes a l’Avinguda de Rhoda. Varem fer preguntes al respecte que no ens han acabat de convèncer, per exemple el fet de que posin l’explotació de la zona blava a concurs, creiem que l’Ajuntament ho havia de gestionar  i així alhora donaria  feina a gent de Roses . Varem demanar si s’havia tingut en compte un Pla de Mobilitat, no estaven gaire per la labor. No creiem que es puguin treure gaires conclusions d’aquesta prova pilot. Ens varem abstenir.

* Punt nº10 Declaració de Lesivitat dels actes administratius de concessió de llicències d’obres atorgades per la Junta de Govern local del 9 de Juny de 2008.

Varem votar a favor dons es important que l’Ajuntament tingui clar que si els tècnics han donat per valida una documentació per iniciar unes obres i hi ha una denuncia dels veïns que no hi estan d’acord dons esta be efectuar una acte de lesivitat en la concessió d’una obra per prevenir futures indemnitzacions. Quan la cosa estigui clara es pot continuar o para-la definitivament.   

* Punt nº12 Proposta relativa a l’Aprovació del Reglament Regulador de Règim de cessió del espais i/o instal·lacions municipals.

Aquest punt ja fa mesos que corre per el plens, nosaltres entenem que els interessos personals no poden passar per sobre dels interessos del poble com ha passat en aquest cas, però es dona la paradoxa que això ha servit per que nosaltres poguéssim desencallar el tema i arribar a una solució. Entenem que no es pot  ficar en el mateix Reglament la cessió dels espais municipals i la concessió de barres, dons son dos conceptes diferents  i nosaltres volíem el compromís de l’equip de govern, en aquest cas de CiU, de que si aprovàvem el reglament de cessió del espais municipals s’havia de fer un reglament per la concessió de barres. Son dos conceptes diferents i hi ha d’haver-hi dos reglaments. CiU va acceptar el compromís i ara esta previst fer una comissió on representants dels partits politics que vulguin mes els tècnics i els serveis jurídics  de l’Ajuntament elaborin un reglament per la concessió de barres en actes organitzats per l’Ajuntament. Estem satisfets d’haver aportat una solució a una situació que nomes comportava conflictes i maldecaps, com va passar aquest últim carnaval on una entitat va haver de pagar un dineral per obtenir les barres.

* El Punt nº 14 es una moció que varem presentar perquè Roses formi par de l’Associació de Municipis per la Independència, era complir uns tràmits burocràtics, es va tornat a votar i el vot va ser afirmatiu per majoria absoluta amb 13 vots a favor 5 abstencions i 3 en contra.
 

* PREGUNTES

-Pregunta per Montse Mindan: 
El 31 d’Octubre es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Terra de Pas en aquest Ple (estatuts aprovats el 16-12-10) . Aleshores varem demanar s’hi hi havia un pla estratègic i vareu respondre que el Pla estava aprovat i presentat a tota l’assemblea de Terra de Pas i que s’havien marcat uns objectius per treballar. La pregunta es quina activitat s’ha fet fins ara que justifiqui la subvenció que l’Ajuntament aporta a aquest Consorci i s’hi ens podeu donar informació regularment del que s’hi fa o si mes no on la podem trobar.

L'any 2010 (any que es signe el conveni) es va fer un ingrès de 5.049 euros . El conveni diu que es un euro per habitant (segons les dades del cens a 1 de gener del 2010) però com que el conveni es va signar l'últim trimestre de l'any, es va fer la part proporcional.

En l'any 2011, l'aportació va ser de 20.418 euros, a pagar en dos pagaments, un en el decurs del mes de maig i l'altre en el decurs del mes d'octubre 2011.(aprovat en l'assemblea general del 13 abril 2011).

Segons el conveni, Roses a més de l’aportació econòmica, hi posa o posava la cessió d'un espai ja que es la seu del consorci, així com la cesió d'un tècnic.

La resposta va ser que en tindríem un dossier de tots els actes que s’estan fent i que s’estan preparant el propers dies.

D’aquesta manera sabrem si estar en el Consorci Terra de Pas es o no interessant per el poble de Roses. El nostre grup estarà a l’espera d’aquest dossiers per poder-los valorar.

-Pregunta per Silvia Ripoll:
En relació al Projecte "Fem saltar les barreres”. S’ha fet l’estudi sobre els impediments que hi ha a tot el municipi per fer-lo mes accessible?, tal i com es va dir en el Ple del 28 de Novembre del 2011.

La resposta va ser la mateixa que l’anterior i nosaltres restem a l’espera per poder valorar que s’ha fet fins ara amb aquest projecte.


PRECS:

Desde la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Roses,  han considerat presentar una moció (Instància nº 4308 del 27/03) per tal que els diners que  es descompten per fer vaga siguin destinats a finalitats socials de la nostre localitat, Creu Roja, Càritas , Fadir etc...

Demanem si es viable o si  tenen en compte aquesta petició.

La resposta es que l’Ajuntament ja dona subvencions a aquestes entitats, entenem que no estàn per la labor.

Demanen si es pot retirar la grua de la finca que està afectada per la declaració de Lesivitat, m’entres duri l’aturada de les obres.

La resposta es afirmativa i que en els propers dies intentaran que es desmunti la grua.

  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
Imprimible  |  Envíar  |