»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

gent del pobleMoció de suport i defensa

06/09/2011

del model educatiu de l’escola catalana

 

El grup municipal de Gent del Poble – AM ens refermem en el nostre compromís amb l’escola catalana i el seu model educatiu, que garanteix el coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya i és un pilar bàsic de la cohesió social. Entenem que si s’ha posat en crisi el model, arran de la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol respecte a l’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum, i a les lleis anteriorment aprovades i vigents al respecte, no es deu a un mal funcionament del sistema educatiu sinó a motius polítics. Per aquesta raó ens sumem a la iniciativa que promou l’entitat Som Escola, que agrupa un conjunt de diverses entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu. A tal efecte, convidem al sr. Alcalde i als companys Regidors de l’Ajuntament de Roses a donar suport a la següent moció que presentem per a la seva aprovació en el proper ple de l’Ajuntament:

MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA CATALANA


El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat, i en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte el castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:

Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’ensenyament.

Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol.
Al seu efecte, presentem aquest escrit.

Roses, 6 de setembre de 2011.
Francesc Giner i Ballesta i Ianna Arjona Crusellas.
Regidors del grup municipal Gent del Poble-AM.  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
Imprimible  |  Envíar  |