»Llistat»

Opinió/text.

Hemeroteca rosinca de l'any 2002 fins avui.
Contribuïm a preservar el medi ambient: no imprimiu aquesta plana si no és realment necessari
Nota:Per publicar articles o textos en aquest apartat, feu-ho a l'adreça: webrosesdigital.com.
Autors:Els articles que siguin publicats/enviats a més mitjans caldrà  que ens ho feu saber.
imprimirImprimir  |  Envi­ar a un amigoEnviar  | Últim comentari

gent del poble

Moció de suport i defensa

06/09/2011


del model educatiu de l’escola catalana


El grup municipal de Gent del Poble – AM ens refermem en el nostre compromís amb l’escola catalana i el seu model educatiu, que garanteix el coneixement de les dues llengües oficials de Catalunya i és un pilar bàsic de la cohesió social. Entenem que si s’ha posat en crisi el model, arran de la interpretació de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol respecte a l’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum, i a les lleis anteriorment aprovades i vigents al respecte, no es deu a un mal funcionament del sistema educatiu sinó a motius polítics. Per aquesta raó ens sumem a la iniciativa que promou l’entitat Som Escola, que agrupa un conjunt de diverses entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu. A tal efecte, convidem al sr. Alcalde i als companys Regidors de l’Ajuntament de Roses a donar suport a la següent moció que presentem per a la seva aprovació en el proper ple de l’Ajuntament:

MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA CATALANA


El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat, i en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte el castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:

Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge de l’ensenyament.

Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol.
Al seu efecte, presentem aquest escrit.

Roses, 6 de setembre de 2011.
Francesc Giner i Ballesta i Ianna Arjona Crusellas.
Regidors del grup municipal Gent del Poble-AM.  |   Imprimir   |  Envi­ar   |  
- X -
+ Text -

Comentari: 4642 07/09/2011 17:43
Enviat per: ELPADRINO


Sr. Gines:

No se exactament que haig de fer amb tantes lleis, decrets, ordenances.... Avui tot està regulat i quasi tot esta prohibit.>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4645 08/09/2011 11:20
Enviat per: Federico Macau

Federico Macau
Si nuestros representantes políticos, son los primeros en>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4650 08/09/2011 15:41
Enviat per: Fèlix Llorens

Fèlix Llorens
Federico, hem llegit la mateixa moció?

On>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4657 12/09/2011 00:35
Enviat per: Arsenio

Arsenio
nostre compromís amb l’escola catalana i el seu model educati>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4658 12/09/2011 09:15
Enviat per: Fendis

Fendis
Te doy la razón Arsenio. Quants manifestos han enviat els de GdP al Parlame>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4659 12/09/2011 15:41
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
El nostre grup GdP-AM, té un compromís ferm i decidit, >/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4660 12/09/2011 19:42
Enviat per: Fendis

Fendis
Benvolgut Dani, t’agraeixo la resposta i la informació, però convindràs amb>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4661 12/09/2011 22:31
Enviat per: Arsenio

Arsenio
Si de verdad que queda muy bonito, es agradable de leer y has>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4663 13/09/2011 00:23
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Benvolgut/da Fendis, em sap greu però discrepo respecte>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4664 13/09/2011 09:13
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Arsenio, no l'havia llegit, quan he contestat en/na Fen>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4666 13/09/2011 11:15
Enviat per: Federico Macau

Federico Macau
Apreciado sr. Dani
Un modelo que no respeta el arti>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4667 13/09/2011 13:49
Enviat per: Arsenio

Arsenio
Ya eh, cuando escuchamos cosas que no interesan ya se conside>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4668 13/09/2011 13:51
Enviat per: Fendis

Fendis
Tinguem la festa en pau des de la discrepància i el respecte. Dit això i pe>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4672 14/09/2011 14:29
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Bon dia,

Sr. Macau,
El model educatiu>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4673 14/09/2011 16:00
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Un company m'ha recordat aquest enllaç, i la notícia al>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4674 14/09/2011 17:54
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon  Verdaguer J.
Dani, em perdonaràs aquest incís però crec que t’>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4675 14/09/2011 22:29
Enviat per: Arsenio

Arsenio
Muy señor mío, yo critico , opino y aporto en función de lo q>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4676 14/09/2011 22:51
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Hola Ramon,
perdona que et contradigui, m'he diri>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4677 14/09/2011 23:01
Enviat per: Federico Macau

Federico Macau
Apreciado sr. Dani
Antecedentes: lease la ley y lea>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4678 15/09/2011 00:08
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon  Verdaguer J.
Ei! Dani!

l'incís l’he fet per justíc>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4679 15/09/2011 00:11
Enviat per: Xavi Abad i Riera


Cal que neixin flors a cada instant...Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4680 15/09/2011 01:01
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon  Verdaguer J.
Xavi, per els meus pares pot ser si (els hi es mé>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4681 15/09/2011 01:34
Enviat per: Fendis

Fendis
Benvolgut Dani, els dos regidors que teniu a l’Ajuntament de Roses per solu>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4682 15/09/2011 02:25
Enviat per: Arsenio

Arsenio
jajajajaja, tanto las letras de las canciones del Xavi como l>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4684 15/09/2011 11:01
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Bon dia,

Sr. Macau, ja es veu que no estem >/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4685 15/09/2011 11:07
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Perdona Ramon,

la teva subtilesa del som/so>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4686 15/09/2011 11:23
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon  Verdaguer J.
Dani, m’has de perdonar, no volia fer d'àrbitre d>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4687 15/09/2011 11:26
Enviat per: Xavi Abad i Riera


no és això...
/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4688 15/09/2011 16:17
Enviat per: Arsenio

Arsenio
jaaaa!ja!ja!jaa!ja! y le diré quienes fueron los que probable>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4689 15/09/2011 17:30
Enviat per: Ramon Verdaguer J.

Ramon  Verdaguer J.
Xavi, per els meus pares pot ser si (els hi es mé>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4690 15/09/2011 18:36
Enviat per: Dani Abad Riera

Dani Abad Riera
Sr.Arsenio. Ja pots riure, no em fas gens de gràcia. Ja>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4691 15/09/2011 20:38
Enviat per: Fendis

Fendis
Ramón si us plau, deixa’t estar de cançonetes i abaixa el cap com jo, que e>/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Comentari: 4692 15/09/2011 21:34
Enviat per: Arsenio

Arsenio
Jajajajajajajaja, pues si que si el señor mio, que triste,si >/...
Els comentaris antics sencers són reservats per usuaris registrats


Imprimible  |  Envíar  |