El pitjor de la ignorància és que va adquirint confiança a mesura que es perllonga en el temps. Anónim
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa (1830); sant Basileu, bisbe i mr.; beat Ramon Llull, mr., terciari franciscà, de Mallorca (1232-1316).